Day trip to #kohkai #fellasleepinthesun #seasick #withasmile #sodark #freshpineapple #greatday @dannifarrelly (at Koh Kai Island)

Day trip to #kohkai #fellasleepinthesun #seasick #withasmile #sodark #freshpineapple #greatday @dannifarrelly (at Koh Kai Island)